• Добродошли!

  • ПП служба

  • Традиција

  • Активности

  • Избор школе

Техничка школа је почела са радом 5. октобра 1939. године у просторијама Гимназије и Основне школе. Генерацију ученика уписаних 1959.године школа је дочекала у новој згради, где се и сада налази. Дана 27. јануара 2007. године добија назив Техничка школа.

Данас се у нашој школи образује 888 ученика у пет подручја рада:

>> машинство и обрада метала
>> електротехника
>> геодезија и грађевинарство
>> саобраћај
>> хемија, неметали и графичарство

у укупно 17 образовнa профила.

У школи је запослено 115 радника који доприносе остваривању образовно - васпитног процеса.

Дружимо се на излетима, сајмовима, екскурзијама... Наша школа је школа отворених врата. Сарађујемо са техничким школама из окружења, бивших југословенских република и иностранстава. Реформисана Техничка школа настојаће да кроз толеранцију, коришћењем савремених наставних метода и тимског рада, успех сваког појединца, групе или одељења, промовише као основно мерило школе.

О томе каква је наша школа данас, најбоље говоре утисци ученика једне угледне београдске школе који су, након повратка са такмичења које је организовано у нашој школи, на питање наставника како је било одговорили ,, Осећали смо се као да смо били на другој планети''.

 

Погледајте филм поводом 70 година Техничке Школе Ваљево 2009 I део

Погледајте филм поводом 70 година Техничке Школе Ваљево 2009 II део

Мирјана Танасковић, психолог
телефон: 062/80 71 434

Мирјана Михаиловић - Стијеповић, педагог
телефон: 062/80 71 405

Основни задаци педагошко психолошке службе су: саветодавни рад са ученицима и њиховим родитељима; сарадњa са разредним старешинама и предметним наставницима; педагошко – инструктивни рад (увођење приправника у посао); посета часовима од стране педагошко - психолошке службе; професионална оријентација ученика; едукација ученика о проблемима за које су заинтересовани; унапређење образовно - васпитног рада; истраживање образовно васпитне праксе; сарадња са стручним институцијама; помоћ у решавању личних проблема и криза

 

Распоред рада:

Педагог ради понедељком и уторком са првим и трећим разредом, док у том периоду психолог ради са другим и четвртим разредом. Средом, четвртком и петком обрнути распоред.

Кроз школу је за ових 70 година прошло више од 15.000 ученика. Двадесетак доктора наука, стотинак професора, на стотине инжењера, хиљаде техничара и мајстора, много официра, привредника, политичара али и уметника били су ђаци Техничке школе у Ваљеву. Успеси и достигнућа свих њих највећа су награда плејади предавача која је радила на њиховом васпитању, општем образовању и стручном оспособљавању.

Стваралачки потенцијал, истраживачки и тимски рад, развијање креативности и талената ученика остварује се кроз мноштво секција: литерарне, рецитатирске, драмске, новинарске, лингвистичке, секције страних језика, историјске, географске, математичке, еколошке, електротехничке, интернет, секције за макетарство... Најбоља потврда овог рада су бројне награде на такмичењима које оствајају ученици школе.

Настава физичког васпитања и рад спортских секција одвија се у реновираној фискултурној сали и спортским теренима. У плану је изградња затвореног ШКОЛСКОГ БАЗЕНА.

Сарадњом са другим школама и установама културе школа остварује богат културни и јавни живот.

Ученичко задругарство у школи има дугу традицију. Јануара 2005. године отпочела је са радом и АУТО - ШКОЛА за обуку кандидата А и Б категорије.

Од правог избора средње школе зависи даљи професионални пут. За сваки посао, па и онај најједноставнији, потребна је одговарајућа стручна оспособљеност. Избор правог занимања зависи од личних могућности ученика, његових способности, потреба, особина и здравственог стања.

У стручним школама се стиче опште, а пре свега стручно образовање, које оспособљава за рад, али даје и могућност за наставак образовања.

Они који се определе за трогодишње образовне профиле могу у нашој или некој другој школи наставити специјалистичко образовање.

Четворогодишње школовање омогућава наставак образовања на вишим школама, на техничким факултетима, али и на осталим факултетима без обзира
да ли се баве изучавањем природних или друштвених наука.

Ако лако схваташ и увиђаш просторне односе, лако и брзо памтиш графичке детаље, добро рачунаш, имаш добру координацију руку и прецизност покрета, спретно рукујеш алатима и инструментима, волиш да поправљаш ствари по кући и интересују те рачунари, онда је ТЕХНИЧКА ШКОЛА ПРАВИ ИЗБОР ЗА ТЕБЕ!

Пријатељи и партнери

Facebook

КОНТАКТ

  • Адреса: Косте Абрашевића 1, 14000 Ваљево
  • Телефон: +381 (0)14 221 529, +381 (0)14 222 098
  • Факс: +381 (0)14 221 529
  • Електронска пошта: tehnskola@sbb.rs
  • Сајт: www.tehnickaskolava.rs