Помоћно особље

Презиме и име: Лукић С. Милан
Телефон: 062/80-71-338
Електронска пошта:
Радно место: домар
Занимање/факултет: електроинсталатер


Презиме и име: Јовановић М. Милан
Телефон: 062/80-71-381
Електронска пошта:
Радно место: домар - столар
Занимање/факултет: столар


Презиме и име: Јовановић С. Милан
Телефон: 062/80-71-382
Електронска пошта:
Радно место: ложач
Занимање/факултет: монтер грејања


Презиме и име: Вуксановић Мирослав
Телефон: 062/80-71-356
Електронска пошта:
Радно место: ложач
Занимање/факултет: металоглодач


Презиме и име: Алексић Даринка
Телефон: 062/80-71-324
Електронска пошта:
Радно место: радник на одржавању чистоће
Занимање/факултет: Виша правна школа


Презиме и име: Ђедовић Бранка
Телефон: 062/80-71-361
Електронска пошта:
Радно место: радник на одржавању чистоће
Занимање/факултет: Основна школа


Презиме и име: Лукић Мирослав
Телефон: 062/80-71-393
Електронска пошта:
Радно место: радник на одржавању чистоће
Занимање/факултет:


Презиме и име: Митровић Љиљана
Телефон: 062/80-71-408
Електронска пошта:
Радно место: радник на одржавању чистоће
Занимање/факултет: Основна школа


Презиме и име: Крунић Десанка
Телефон: 062/80-71-391
Електронска пошта:
Радно место: радник на одржавању чистоће
Занимање/факултет: Основна школа


Презиме и име: Рафаиловић Милица
Телефон: 062/80-71-391
Електронска пошта:
Радно место: радник на одржавању чистоће
Занимање/факултет: Основна школа


Презиме и име: Богосављевић Драгица
Телефон: 062/80-71-379
Електронска пошта:
Радно место: радник на одржавању чистоће
Занимање/факултет: Пољопривредна школа


Презиме и име: Ракић Лепосава
Телефон: 062/80-71-427
Електронска пошта:
Радно место: радник на одржавању чистоће
Занимање/факултет:


Презиме и име: Матић Боса
Телефон: 062/80-71-339
Електронска пошта:
Радно место: радник на одржавању чистоће
Занимање/факултет: Основна школа


Презиме и име: Ћосић Делинка
Телефон: 062/80-71-445
Електронска пошта:
Радно место: радник на одржавању чистоће
Занимање/факултет: Основна школа


Презиме и име: Малетић Снежана
Телефон: 062/80-71-39Основна школа4
Електронска пошта:
Радно место: радник на одржавању чистоће
Занимање/факултет: Основна школа


Презиме и име: Крстић Милена
Телефон: 062/80-71-398
Електронска пошта:
Радно место: радник на одржавању чистоће
Занимање/факултет:


Facebook

КОНТАКТ

  • Адреса: Косте Абрашевића 1, 14000 Ваљево
  • Телефон: +381 (0)14 221 529, +381 (0)14 222 098
  • Факс: +381 (0)14 221 529
  • Електронска пошта: tehnskola@sbb.rs
  • Сајт: www.tehnickaskolava.rs