Стручни сарадници

Презиме и име: Георгијевски Јелица
Телефон: 062/ 80-71-345
Електронска пошта:
Радно место: библиотекар
Занимање/факултет:Факултет народне одбране


Презиме и име: Лековић Вукоман
Телефон: 062/80-71-340
Електронска пошта:
Радно место: организатор практичне наставе
Занимање/факултет: Педагошко - технички факултет


Facebook

КОНТАКТ

  • Адреса: Косте Абрашевића 1, 14000 Ваљево
  • Телефон: +381 (0)14 221 529, +381 (0)14 222 098
  • Факс: +381 (0)14 221 529
  • Електронска пошта: tehnskola@sbb.rs
  • Сајт: www.tehnickaskolava.rs