Историјат

Техничка школа је почела са радом 5. октобра 1939. год. под називом "Државна средња техничка школа". Тада је имала два одсека: машински и електро–технички са укупно 47 ученика. По избијању II светског рата школа је наставила са радом али нередовно, мењајући при том често локацију.

По завршетку II светског рата школа је радила у просторијама садашњег музеја да би већ 1947/48. почела изградња нове школске зграде која је завршена крајем 1959. године, па је настава у њој почела 01.12.1959. год. У том тренутку школа је имала 12 одељења са 345 ученика и 23 наставника. У тој згради школа се налази и данас с тим што је она касније дограђивана и адаптирана.

У послератном периоду много се експериментисало у свим областима друштвеног живота. Посебно је било много реформи и експеримената у образовању. Тако је нпр. 1961. године наша школа претворена у Школски центар за техничко образовање који је имао чак 42 одељења и 1200 ученика. Реформе се настављају, па 1975/76. почиње усмерено образовање. У тај нови експеримент наша школа је укључена међу првим школама у Србији. У току 1979.год. ствара се на нивоу града Радна организација усмереног образовања коју чине све средње школе у Ваљеву. То је био покушај интеграције средњих школа који је завршен неуспехом крајем 1984. год.

Школовање по новим плановима и програмима почело је 1987/88. и тада се укидају ''заједничке основе''. Наша школа се опредељује за три подручја рада: машинство и обрада метала, електротехника, геодезија и грађевинарство. Од 2002. године школа образује ученике у два занимања у подручју рада шумарство и обрада дрвета.

У току 2002. године добијено је шест нових образовних профила и једно ново подручје рада – саобраћај.

27.01.2003. школа је променила назив у Техничка школа Ваљево.

Од 2008. године школа добија могућност образовања ученика у подручју рада хемија, неметали и графичарство за један образовни профил. У току ове године верификована су још три нова образовна профила ( механичар медицинске и лабораторијске опреме, електротехничар електромоторних погона, техничар припреме графичке производње).

У 2009/10. школској години школа значајно улази у Програм реформе средњег стручног образовања, на иницијативу Министарства просвете, у сарадњи са Европском унијом. Уводе се два огледна профила ( техничар мехатронике и електротехничар мултимедија), али се проширује и листа понуђених образовних профила.

У 2009/10. школској години прослављено је 70 година постојања школе и снимљен је филм, издата Монографија и књига сећања ученика под називом "Техничар 1939-2009".

Од 2010/11. школа улази у циклус новог развојног плана.

Facebook

КОНТАКТ

  • Адреса: Косте Абрашевића 1, 14000 Ваљево
  • Телефон: +381 (0)14 221 529, +381 (0)14 222 098
  • Факс: +381 (0)14 221 529
  • Електронска пошта: tehnskola@sbb.rs
  • Сајт: www.tehnickaskolava.rs