О нама

Данас се у нашој школи образује 888 ученика у пет подручја рада:

>> машинство и обрада метала
>> електротехника
>> геодезија и грађевинарство
>> саобраћај
у укупно 17 образовнa профила.

O школи

Површина школске зграде је 7251 m2. Располаже са 21 учионицом опште намене, 14 кабинета и специјализованих учионица и 16 радионица. Школа има и две електролабораторије са савременом опремом. Ту је и библиотека са фондом од 12. 000 књига. Састанци, књижевне вечери, приредбе, трибине, презентације, одржавају се у мултимедијалном центру и свечаној сали са најсавременијом аудиовизуелном опремом. Школа је повезана на интернет и располаже са 130 рачунара . У току је опремање још једне рачунарске учионице поред постојећих пет кабинета. Учионица ће бити опремљена са 15 рачунара најновије генерације, три лап-топа, ласерским штампачем, копир машином, пројектором.

Сарадњом са другим школама и установама културе школа остварује богат културни и јавни живот. Стваралачки потенцијал, истраживачки и тимски рад, развијање креативности и талената ученика остварује се кроз мноштво секција: литерарне, рецитатирске, драмске, новинарске, лингвистичке, секције страних језика, историјске, географске, математичке, еколошке, електротехничке, интернет, секције за конструкцију, секције за примену рачунара у грађевинарству, секције за макетарство... Најбоља потврда овог рада су бројне награде на такмичењима које освајају ученици школе. Настава физичког васпитања и рад спортских секција одвија се у реновираној фискултурној сали и на спортским теренима. У плану је изградња затвореног школског базена. Одморе ученици проводе у Ђачком клубу и школском дворишту.

Безбедност ученика прати се целодневним дежурством наставника и управе школе, видео-надзором и добрим осветљењем у вечерњим сатима. Сваког дана у школи дежура и школски полицајац.

Здравље ученика контролише се редовним систематским прегледима, а у стоматолошкој ординацији која се налази у школи спроводи се редовна превенција и лечење болести уста и зуба.

У школи је запослено 118 радника који доприносе остваривању образовно - васпитног процеса. Дружимо се на излетима, сајмовима, екскурзијама... Наша школа је школа отворених врата. Сарађујемо са техничким школама из окружења, бивших југословенских република и иностранстава.

Ученичко задругарство у школи има дугу традицију. Јануара 2005. године отпочела је са радом и ауто-школа за обуку кандидата А и Б категорије.

Реформисана Техничка школа настојаће да кроз толеранцију, коришћењем савремених наставних метода и тимског рада, успех сваког појединца, групе или одељења, промовише као основно мерило школе.

Дана 27. јануара 2011. године школа је за успешност у раду награђена Светосавском наградом од стране Министарства просвете Републике Србије.

Facebook

КОНТАКТ

  • Адреса: Косте Абрашевића 1, 14000 Ваљево
  • Телефон: +381 (0)14 221 529, +381 (0)14 222 098
  • Факс: +381 (0)14 221 529
  • Електронска пошта: tehnskola@sbb.rs
  • Сајт: www.tehnickaskolava.rs