Библиотека

Свака библиотека, па и наша, има свој сопствени живот и однос са окружењем чије потребе жели и треба да задовољи.

Наша библиотека је у духу финансијских могућности и традиционализма који је такође одраз економских потенцијала средине. Но, ми смо ишли корак по корак. Са задовољством можемо констататовати да је њен фонд прилично обогаћен, посебно лектирском грађом. Ретко се догађа да ученик потражи књигу и изађе без ње. То значи да их има довољно да испуне очекивања ученика и професора. Могле би се и економичније користити када би наши ученици били ажурнији у враћању позајмљеног и били свесни да су библиотеке намењене свима, али да су њихови фондови ограничени, тј. да једна књига треба да услужи бар петнаест ученика. Верујемо да ће убрзо постати и много модернија – обогаћена новим технологијама. Морамо бити задовољни и овим потенцијалом који у ова кризна времена пружа доступност већини да стиче знање. А то је, без обзира на технолошки развој, одувек био главни задатак библиотека.

У овој школској години набављено је 300 књига у које спада едиција дела свих нобеловаца. Приновљена су и три стручна, вредна приручника: Правописни речник српског језика са правописно - граматичким саветником, Речник српског језика и Велики речник страних речи и израза.

Књига којих никада није довољно, ма колико се набављале, јесу дела Шекспира и Андрића. Шекспир је већ одавно у свету постао грана културе, посебна културна индустрија. Андрић је то заслужио код нас. Радује сазнање да наши ученици другују са најбољима, а то је, свакако, заслуга њихових професора.

Facebook

КОНТАКТ

  • Адреса: Косте Абрашевића 1, 14000 Ваљево
  • Телефон: +381 (0)14 221 529, +381 (0)14 222 098
  • Факс: +381 (0)14 221 529
  • Електронска пошта: tehnskola@sbb.rs
  • Сајт: www.tehnickaskolava.rs