Саобраћај

Саобраћај је привредна грана која се бави превозом људи, материјалних добара, вести, речи и слике. Настао је, и развијао се у складу са привредним и друштвеним потребама, а има велики утицај на даљи развој привреде и друштва у целини.

Саобраћај може да се подели на више области: друмски, железнички, водни, ваздушни, ПТТ саобраћај, интегрални и индустријски транспорт. Ова подела чини основу за одређивање образовних профила и занимања.

Ученик који се определи за подручје рада саобраћај стиче знања, вештине и навике за рад у струци али и за наставак даљег школовања. Он се оспособљава за различите послове у областима: управљања, руковања и одржавања саобраћајних средстава, организације и експлоатације саобраћајних средстава, регулисања и безбедности саобраћаја.

IV степен:

- техничар за безбедност саобраћаја

III степен

- возач моторних возила

Опис послова

Техничар за безбедност саобраћаја –ако волите аутомобиле, сигурну и удобну вожњу и желите да се бавите увиђајима и саобраћајним незгодама онда сте одабрали прави профил. Стручна квалификација техничара за безбедност саобраћаја је да врши увиђај, процењује штету на моторним возилима, спроводи унутрашњу контролу у друмском саобраћају, организује процес обуке и контроле у ауто-школама, пројектује саобраћајну сигнализацију, поставља и одржава исту.

Техничар за безбедност саобраћаја је образовни профил који се спроводи као оглед и представља део новог концепта стручног образовања, који тежи потребама тржишта рада саобраћајне струке и заснива се на примени модуларних наставних програма. Овако конципирана настава доприноси повећању ефикасности учења. Теоријска настава се одвија у кабинетима, а пракса се реализује у сарадњи са МУП-ом и социјалним партнерима. Програмом је обухваћена обука за “Б” категорију и бесплатно полагање возачког испита.

Посао се може наћи у предузећима која имају друмски саобраћај у својој основној делатности, ауто-школама, сервисима за одржавање возила, осигуравајућим друштвима, као и при МУП-у секторима безбедности и регулисања саобраћаја.

Даље школовање може се наставити на свим техничким факултетима и вишим школама.

Возач моторних возила управља моторним возилима, камионима, камионима са приколицом. Отклања једноставне кварове на возилу, води потребну документацију о превозу терета, надзире утовар, истовар и заштиту терета током превоза. Путем практичног тренинга, обучавања и трогодишњег школовања стиче дозволу Б категорије за моторна возила тежине до 3500 kg и до 8+1 седишта, Ц категорије за превоз терета преко 3,5 тоне.

На следећим линковима можете погледати списак предмета и број часова који они заузимају за сваки смер:

Техничар за безбедност саобраћаја IV степен - 20 ученика

Возач моторних возила III степен - 30 ученика

Facebook

КОНТАКТ

  • Адреса: Косте Абрашевића 1, 14000 Ваљево
  • Телефон: +381 (0)14 221 529, +381 (0)14 222 098
  • Факс: +381 (0)14 221 529
  • Електронска пошта: tehnskola@sbb.rs
  • Сајт: www.tehnickaskolava.rs