Машинство и обрада метала

Школујући се у овом подручју рада ученик ће схватити начин рада машина и уређаја, односе у равни и простору, научиће сервисирање и поправке. По завршетку школовања ученик може припремати техничку документацију, одржавати машине и уређаје или радити на развијању производних поступака, конструисати или пројектовати.

IV степен

- машински техничар за компјутерско конструисање

- техничар за компјутерско управљање

III степен

- аутомеханичар

- инсталатер

-  аутолимар

Опис послова

Машински техничари за компјутерско конструисање се баве пословима везаним за пројектовање, израду и одржавање машина и алата, на припреми и вођењу производње машинских делова и алата, као и контроли руковања и одржавања алатних машина. Баве се машинском конструкцијом користећи рачунарске програме. Помоћу програма AUTOCAD израђују техничке цртеже и конструишу машинске елементе. Моделирају машинске елементе помоћу програма PRODESКTOP и спајају у сложеније системе помоћу програма SOLIDWORKS.
Изводе и мање сложене прорачуне и израђују техничку документацију. Раде у савременим конструкционим бироима, где се примењује савремена рачунарска опрема. Овај образовни профил пружа добро предзнање за упис на машински факултет, или друге техничке факултете.

Техничари за компјутерско управљање овладавају програмирањем компјутерски управљаним машинама, стичу основна знања о технолошким могућностима обрадивих система са компјутерским управљањем и основна знања о савременим технолошким процесима на бази технологије компјутерског управљања, оспособљавају се за повезивање знања теоријских основа обрадних процеса и принципа пројектовања нових производа и технолошких процеса уз подршку рачунара (CAD-CAM системи), упознају функцију управљачке јединице и оспособљавају се за припрему носилаца информација, уношење и тестирање програма. Настава је очигледна и спроводи се уз примену савремених наставних средстава и учила тако да ученици по завршетку овог школовања бивају оспособљени за практичан рад. Даље школовање могуће је на техничким факултетима и високим школама.

Аутомеханичар је образовни профил где се ученици оспособљавају за обављање текућег одржавања и поправку моторних возила (аутомобила и мањих камиона). Основни посао је провера и преглед целог возила или његових уређаја, механизама и утврђивање узрока квара. Oправку најчешће обавља заменом неисправних делова мотора, кочионог, управљачког и осталих механичких система моторних возила. Проверава функционисање поправљеног (замењеног) дела и возила у целини. Може да ради у ауто-сервисима и радионицама предузећа која имају возни парк. Тада поправља различите врсте возила, а у фабрикама за производњу аутомобила ради специјализован посао за одређени део и тип аутомобила.

Инсталатер је образовни профил у коме се ученици оспособљавају за постављање водоводних, инсталација грејања и климатизације у стамбеним и индустријским објектима. При постављању инсталација водовода или грејања користи нацрт по коме поставља цеви, вентиле, радијаторе, пумпу, котао...

Аутолимари уклањају оштећења на возилима која настају у саобраћајним незгодама, услед старења материјала или временских услова. Да би обављали ове послове аутолимари морају познавати различите врсте конструкција каросерија, њихову намену и начин израде према положају мотора. Обликовање лима врше ручно уз помоћ приручних алата или машински, а делове спајају заваривањем или вијцима.

На следећим линковима можете погледати списак предмета и број часова који они заузимају за сваки смер:

Машински техничар за компјутерско конструисање IV степен - 30 ученика

Tехничар за компјутерско управљање IV степен - 30 ученика

Аутомеханичар, инсталатер, аутолимар III степен - по 10 ученика

Facebook

КОНТАКТ

  • Адреса: Косте Абрашевића 1, 14000 Ваљево
  • Телефон: +381 (0)14 221 529, +381 (0)14 222 098
  • Факс: +381 (0)14 221 529
  • Електронска пошта: tehnskola@sbb.rs
  • Сајт: www.tehnickaskolava.rs