Хемија, неметали и графичарство

  • ПДФ

Хемија, неметали и графичарство је подручје рада које у себи обједињује многе природне науке (хемија, физика, биологија, фармација, медицина, екологија, геологија...). Проучавања у хемији односе се у првом реду на састав материје, промене кроз које материја пролази, односе између промена у материји и промена енергије. Проучавају се улоге и примена хемијских елемената ( метали- бакар, алуминијум..., неметали- угљеник, азот, флуор, фосфор, кисеоник, јод... ) као и њихових једињења у човековом животу.

У оквиру графичарства проучава се и припрема и израда графичких производа ( уџбеници, белетристика, часописи, билтени, ревије, обрасци, табеле, календари, проспекти, фотографије, позивнице...)

Техничар штампе се оспособљава за рад у графичкој индустрији. Бави се како припремом материјала за штампу тако и процесом штампе коришћењем разних техника (офсет-штампа, флексо-штампа, дубока штампа, дигитална штампа...) на специјалним машинама за штампу. Посао налази у погонима графичке индустрије, приватним штампаријама, фирмама које се баве графиком, штампањем, издаваштвом. Ученици након завршене средње школе своје школовање могу наставити на свим вишим школама и факултетима а посебно на сродним као што су више графичке школе и Технолошко металуршки факултет, одсек графичарство.

Техничар припреме графичке производње се оспособљава за рад у графичкој индустрији. Бави се припремом за израду графичких производа (уџбеници, фотографије, билтени, проспекти...). Посао налазе у свим предузећима која се баве израдом графичких приозвода.


 

 

Последње ажурирано среда, 11 јануар 2012 12:16

Facebook

КОНТАКТ

  • Адреса: Косте Абрашевића 1, 14000 Ваљево
  • Телефон: +381 (0)14 221 529, +381 (0)14 222 098
  • Факс: +381 (0)14 221 529
  • Електронска пошта: tehnskola@sbb.rs
  • Сајт: www.tehnickaskolava.rs