Електротехника

Електротехника је грана технике која се бави проучавањем и техничком применом електрицитета. Она обухвата пет основновних области: електроенергетику, електронику, рачунарску технику, аутоматику и телекомуникације од којих се у нашој школи настава изводи у прве три поменуте области.

Електроника је област која проучава кретање наелектрисаних честица и примену тих процеса у практичне сврхе. Она је нашла примену у свим гранама технике и практично одређује развој телекомуникација, радио и телевизијске технике, мерне технике, аутоматике и рачунарске технике.

Рачунарска техника је област која се бави применом, обрадом и чувањем информација помоћу електронских рачунара.

IV степен

- администратор рачунарских мрежа

- техничар мехатронике

III степен

- електроинталатер

- електромеханичар за расхладне и термичке уређаје

Опис послова

Ново занимање администратор рачунарских мрежа, омогућиће ученицима који се определе за ово занимање да стекну знања: о мерама заштите на раду, правилима израде техничке документације, преносним медијима, о комуникационим уређајима, саставним елементима рачунара, различитим оперативним системима, архитектури и топологијама рачунарских мрежа, интернет сервисима, дијагностичком софтверу, о надзору, одржавању и отклањању грешака на рачунарској опреми и мрежама, о заштити рачунарских система и мрежа, различитим врстама алата и начину примене, о примени основних принципа комуникације и организације у предузећу. Будући администратор рачунарских мрежа постаје стручно компетентан за:

-постављање рачунарске мрежне опреме на основу пројектне документације,

- умрежавање рачунарске опреме,

- одржавање и надзор рачунарске опреме и мрежа.

Ново у оквиру средњег стручног образовања је и стицање знања у огледном одељењу образовног профила техничар мехатронике у које ће бити уписано 24 ученика. Настава ће се реализовати путем увођења програмских и организационих новина у школству.

Развијен је и примењен модуларни програм стручног образовања заснован на стандардима занимања и потребама тржишта рада за одређеним знањима и вештинама ученика. Наставни програми задовољавају развојне потребе ученика, прецизно су дефинисани циљеви и исходи, успостављена је функционална веза између садржаја образовних предмета и стручних модула како би се подржало и омогућило успешно стицање стручних знања и вештина као и њихова провера. Реализација модуларних програма организује се кроз теоријску наставу, вежбе, практичан рад и наставу у блоку.

Техничар мехатронике је мултидисциплинарни профил који спаја машинство, електротехнику и информатику. Toком четири године ученици усвајају знања из електронике, теорије система аутоматског управљања, мерења, механике, хидраулике, пнеуматике, рачунарства и роботике. Мехатронски системи (сензори и претварачи, елементи преноса снаге, хидрауличке и пнеуматске компоненте, електрични погони итд.) или делови мехатронских система присутни су у свим предузећима. Техничари мехатронике ће се обучити за одржавање ових система, моћи ће да дијагностификују и отклоне квар било ког мехатронског система, пројектују и управљају оваквим системима. Програмирање и одржавање аутоматских и роботизованих система основни је задатак за техничаре мехатронике.

Школовање се може наставити на техничким факултетима.

Електроинсталатер се бави израдом инсталационог прибора и уређаја, монтажом и одржавањем свих врста електричних инсталација јаке и слабе струје, шемирањем разводних табли, мерних група, командних табли и пултова. Уграђује или замењује електрична бројила, осигураче, склопке, аутомате и уређаје за мерење.

Eлектромеханичар за расхладне и термичке уређаје се бави производњом, монтажом, одржавањем и поправком електротермичких и расхладних уређаја. Прегледа и замењује електроенергетске и електронске делове, електромоторе и склопове. Најчешће ради са кућним апаратима и уређајима (електричним штедњaцима, фрижидерима, замрзивачима, ТА пећима, клима уређајима...)

На следећим линковима можете погледати списак предмета и број часова који они заузимају за сваки смер:

Администратор рачунарских мрежа IV степен - 20 ученика

Техничар мехатронике IV степен - 24 ученика

Електроинсталатер III степен - 15 ученика

Електромеханичар за расхладне и термичке уређаје III степен - 15 ученика

Facebook

КОНТАКТ

  • Адреса: Косте Абрашевића 1, 14000 Ваљево
  • Телефон: +381 (0)14 221 529, +381 (0)14 222 098
  • Факс: +381 (0)14 221 529
  • Електронска пошта: tehnskola@sbb.rs
  • Сајт: www.tehnickaskolava.rs