Садржај матурског испита

  • ПДФ
Индекс чланка
Садржај матурског испита
Хемија
Основи графичке технике
Технологија графичког материјала
Електроника и електротехника
Енглески језик
Све стране

Право на полагање матурског испита стиче ученик на крају четворогодишњег образовања, који је позитивно оцењен из свих предмета предвиђених наставним планом и програмом.

Испит се састоји из:

1. заједничког дела-писмени задатак из српског језика и књижевности

2. посебни део-усмени испит из једног изабраног изборног предмета и израде матурског практичног рада.

У оквиру свог образовног профила ученик бира изборни предмет и практичан рад. Питања из изборних предмета су позната и могу се копирати у Ђачкој задрузи. После одабира предмета из кога ћете радити матурски практичан рад обраћате се предметном професору да дефинише тему матурског рада.

ТЕХНИЧАР ШТАМПЕ

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

1. Математика

2. Основи графичке технике

3. Хемија

4. Електроника и електротехника

5. Технологија графичког материјала

6. Технологија образовног профила

7. Страни језик

МАТУРСКИ ПРАКТИЧАН РАД СА УСМЕНОМ ОДБРАНОМ РАДА

1.Штампање различитих графичких производа на различитим типовима машина за високу, дубоку и равну штампуПоследње ажурирано четвртак, 10 март 2016 12:26

Facebook

КОНТАКТ

  • Адреса: Косте Абрашевића 1, 14000 Ваљево
  • Телефон: +381 (0)14 221 529, +381 (0)14 222 098
  • Факс: +381 (0)14 221 529
  • Електронска пошта: tehnskola@sbb.rs
  • Сајт: www.tehnickaskolava.rs