Садржај матурског испита

 • ПДФ
Индекс чланка
Садржај матурског испита
Организација грађења
Бетон
Математика
Физика
Енглески језик
Све стране

Право на полагање матурског испита стиче ученик на крају четворогодишњег образовања, који је позитивно оцењен из свих предмета предвиђених наставним планом и програмом.

Испит се састоји из:

1. заједничког дела-писмени задатак из српског језика и књижевности

2. посебни део-усмени испит из једног изабраног изборног предмета и израде матурског практичног рада.

У оквиру свог образовног профила ученик бира изборни предмет и практичан рад. Питања из изборних предмета су позната и могу се копирати у Ђачкој задрузи. После одабира предмета из кога ћете радити матурски практичан рад обраћате се предметном професору да дефинише тему матурског рада.

ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ВИСОКОГРАДЊУ

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

 1. Математика
 2. Физика
 3. Страни језик
 4. Бетон
 5. Организација грађења

МАТУРСКИ ПРАКТИЧАН РАД СА УСМЕНОМ ОДБРАНОМ РАДА

 1. Разрада пројекта
 2. Кућне инсталације
 3. Префабриковано грађење


Последње ажурирано понедељак, 13 фебруар 2012 09:31

Facebook

КОНТАКТ

 • Адреса: Косте Абрашевића 1, 14000 Ваљево
 • Телефон: +381 (0)14 221 529, +381 (0)14 222 098
 • Факс: +381 (0)14 221 529
 • Електронска пошта: tehnskola@sbb.rs
 • Сајт: www.tehnickaskolava.rs