Садржај матурског испита

  • ПДФ
Индекс чланка
Садржај матурског испита
Администратор рачунарских мрежа- приручник за полагање матуре
Електротехничар електромоторних погона
Електричне машине са испитивањем
Електромоторни погон
Електрични погон дизалица и лифтова
Електрична вуча
Електромоторни погон
Програмирање
Рачунари
Рачунарске мреже и комуникације
Техничар Мехатронике-приручник за полагање матуре
Све стране

 

Право на полагање матурског испита стиче ученик на крају четворогодишњег образовања, који је позитивно оцењен из свих предмета предвиђених наставним планом и програмом.

Испит се састоји из:

1. заједничког дела-писмени задатак из српског језика и књижевности

2. посебни део-усмени испит из једног изабраног изборног предмета и израде матурског практичног рада.

У оквиру свог образовног профила ученик бира изборни предмет и практичан рад. Питања из изборних предмета су позната и могу се копирати у Ђачкој задрузи. После одабира предмета из кога ћете радити матурски практичан рад обраћате се предметном професору да дефинише тему матурског рада.Последње ажурирано уторак, 20 март 2018 14:56

Facebook

КОНТАКТ

  • Адреса: Косте Абрашевића 1, 14000 Ваљево
  • Телефон: +381 (0)14 221 529, +381 (0)14 222 098
  • Факс: +381 (0)14 221 529
  • Електронска пошта: tehnskola@sbb.rs
  • Сајт: www.tehnickaskolava.rs