Обавештење

  • ПДФ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 1/2017-УСЛУГЕ-ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ТРЕЋЕГ И ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ВАЉЕВО У ВАЉЕВУ ШКОЛСКЕ 2017/2018.ГОДИНЕ

Обавештавају се потенцијални понуђачи да се продужава рок за подношење понуда у поступку јавне набавке број 1/2017-Извођење екскурзије ученика Техничке школе Ваљево у Ваљеву школске 2017/2018.године и то до 09.08.2017.године до 09,00 часова.

Јавно отварање понуда обавиће се истог дана у 09,30 часова у свечаној сали Техничке школе Ваљево у Ваљеву, Косте Абрашевића 2, први спрат.

Председник Комисије за јн

Наташа Вуковић,с.р.

Facebook

КОНТАКТ

  • Адреса: Косте Абрашевића 1, 14000 Ваљево
  • Телефон: +381 (0)14 221 529, +381 (0)14 222 098
  • Факс: +381 (0)14 221 529
  • Електронска пошта: tehnskola@sbb.rs
  • Сајт: www.tehnickaskolava.rs